لیست ارزیابی های در حال برگزاری

 • کاربرگ های معاونت پژوهش و برنامه ریزی
 • (مهلت شرکت در ارزیابی 1400/09/01 الی 1400/09/20)

  همکار گرامي پرسشنامه حاضر به منظور اخذ نظرات شما در خصوص ارتقاء سطح خدمات رفاهی به کارکنان سازمان مدیریت پسماند در حال انجام است. دستيابي به نتايج دقيق در اين پژوهش مي‌تواند مبناي علمي جهت برنامه‌ريزي‌هاي آتي در حوزه اداری و رفاهی به همکاران باشد، از همكاري شما كمال تشكر و قدرداني را داريم

  مشاهده نتایج حجم نمونه: 150 فرم پر شده: 47

  کارشناس محترم، با سلام و احترام؛

  این پرسشنامه در جهت طبقه بندی و اولویت بندی عوامل سببی و زمینه ای موثر بر شکل گیری روابط بین سازمانی شهرداری اصفهان با سایر سازمان های موثر در سیستم مدیریت شهری تنظیم شده است که بخشی از داده ها و اطلاعات مورد نیاز پروژه «تحلیل وآسیب شناسی روابط بین سازمانی شهرداری اصفهان» را فراهم می نماید. پروژه مذکور در شرکت دانش بنیان شهر و اندیشه نقش جهان در حال انجام است. لطفا با توجه به شناخت، تجربه و دانش تخصصی خود نسبت به پاسخ پرسش های این پرسشنامه همکاری بفرمایید. پیشاپیش ازهمکاری صمیمانه شما سپاسگزاری می شود.

  شرکت دانش بنیان شهر واندیشه نقش جهان

  مشاهده نتایج حجم نمونه: 1000 فرم پر شده: 20
  (مهلت شرکت در ارزیابی 1400/09/10 الی 1400/10/30)

   

  مشاهده نتایج حجم نمونه: 500 فرم پر شده: 192